Tel: 08-410 05 220

|

E-mail: info@hslegal.se

Victor Edling

Jurist

Victor Edling arbetar med byråns alla områden men är främst inriktad på migrationsrätt. Han kommer senast från Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, där han arbetade som föredragande jurist 2018–2020. Innan dess arbetade han som asylhandläggare på Migrationsverket från 2017 till 2018. Han har flerårig erfarenhet av migrationsrätt i allmänhet och asylrätt i synnerhet. På förvaltningsrätten har han även arbetat med mål som rör tvångsomhändertagande av barn och missbrukare enligt LVU och LVM.

Victor Edling tog juristexamen vid Lunds universitet 2016 där han fördjupade sig inom folkrätt, internationell straffrätt och krigets lagar. Han har tidigare praktiserat och arbetat på Folke Bernadotteakademin med ledarskap och politisk rådgivning i bl.a. Belgien och Palestina.