Tel: 08-410 05 220

|

E-mail: info@hslegal.se

Rebecka Salomonsson

Jurist

Rebecka Salomonsson åtar sig uppdrag inom byråns alla rättsområden men är specialiserad på brottmål, familjerätt samt tvångsvård.

Innan Rebecka Salomonsson började som jurist på HS Legal hösten 2020 har hon samlat erfarenhet att arbeta med juridiska frågor på byrå, kommun och domstol. Hon tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2015. Under sina studier på juristprogrammet läste hon även till kurser inom psykologi och kriminologi.

När hon var klar med sina studier fick hon samma år anställning som jurist på Överförmyndarförvaltningen och arbetade med frågor gällande godmanskap och förvaltarskap.

Därefter påbörjade hon sin notarietjänstgöring vid Eksjö tingsrätt och deltog i domstolsarbetet genom att vara ordförande och protokollförare vid muntliga förhandlingar, bereda och föredra mål och ärenden, upprätta förslag till domar och beslut, handlägga konkursärenden och övriga domstolsärenden och göra rättsutredningar.  Hon blev tingsmeriterad jurist 2020 och påbörjade därefter sin anställning på HS Legal.