Tel: 08-410 05 220

|

E-mail: info@hslegal.se

Nadja Hatem

Jurist och delägare

Nadja Hatem arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på den internationella familjerätten, medling och som målsägandebiträde i brottmål.

Hon är ofta anlitad i internationella vårdnadstvister och har gedigen processvana i domstol.

Hon är väl anlitad som medlare, både av domstolar och av privatpersoner, särskilt i mål där parterna har sitt ursprung i Mellanöstern och har arabiska som modersmål då medlingen kan hållas helt på arabiska.

Nadja Hatem tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2007. Under sina studier studerade hon engelsk rätt vid Reading University i England, gjorde praktik vid Åklagarmyndigheten i Bakersfield i USA och tog en masterexamen i journalistik vid Uppsala universitet. Mellan 2007 – 2009 arbetade Nadja Hatem som jurist på en kvinnoorganisation med våldsutsatta kvinnor och frilansade samtidigt som journalist.

År 2009-2015 drev Nadja Hatem, Hatem & Sjunghamn Juristbyrå, därefter HS Advokatbyrå mellan åren 2015-2021. Sedan november 2021 är Nadja Hatem delägare och verksam som jurist i HS Legal.

Nadja Hatem är född i Moskva, men har sina rötter i Irak, med en kurdisk mor och en arabisk far som på grund av det politiska läget tvingades lämna Irak för en bosättning i Sverige. Nadja Hatem talar flytande arabiska och har genom åren arbetat med flertalet avancerade familjemål där både språkkompetens och en kulturell förståelse varit nödvändigt och en förutsättning.

I september 2018 genomgick Nadja Hatem en 50 timmars lång utbildning och träning i Cross-border Familjy Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Utbildningen har fortlöpande kompletterats genom årliga fortbildningskurser inom internationella familjetvister och bortförandeärenden.