Tel: 08-410 05 220

|

E-mail: info@hslegal.se

Adib Hosseini

Jurist

Adib Hosseini är specialiserad inom affärsjuridik, EU-rätt och migrationsrätt. Han har särskild kunskap inom frågor som rör GDPR och M&A.

Adib Hosseini har en juristexamen i Iran där han varit verksam som jurist och är väl förtrogen med det iranska rättssystemet. I Sverige har han en magisterexamen i EU-affärsrätt från Lunds universitet.

Adib Hosseini nås enklast genom att  bokas på kortare konsultationer via appen Kliently