Tel: 08-410 05 220

|

E-mail: info@hslegal.se

På HS Legal har vi ett team med jurister med spetskompetens inom familjerätt (vårdnad, boende och umgänge),ekonomisk familjerätt (bodelning och avtalsskrivningar) brottmål, tvångsvård och familjemedling.

Byråns jurister är särskilt anlitade av domstolar och myndigheter som målsägandebiträde, offentliga biträden i asylärenden och tvångsvård, bodelningsförrättare samt rättshjälpsbiträden i familjerättsliga mål.

Som privatperson kan vi hjälpa dig i familje- och migrationsrättsliga ärenden, om du har utsatts för brott eller är misstänkt i ett brottmål. Vi kan också hjälpa dig som behöver upprätta ett bodelningsavtal, gåvobrev, testamente och framtidsfullmakt.

Kontakta oss på 08-410 05 220 eller via appen Kliently så hjälper vi dig.

Nadja Hatem

Nadja Hatem arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på den internationella familjerätten, medling och som målsägandebiträde i…

Anuta Sjunghamn

Anuta Sjunghamn arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på asylrätt, familjemedling och som målsägandebiträde i brottmål. Hon…

Adib Hosseini

Adib Hosseini är specialiserad inom affärsjuridik, EU-rätt och migrationsrätt. Han har särskild kunskap inom frågor som rör GDPR och M&A….