Tel: 08-410 05 220

|

E-mail: info@hslegal.se

På HS Legal har vi ett team med jurister med spetskompetens inom familjerätt (vårdnad, boende och umgänge),ekonomisk familjerätt (bodelning och avtalsskrivningar) brottmål, tvångsvård och familjemedling.

Byråns jurister är särskilt anlitade av domstolar och myndigheter som målsägandebiträde, offentliga biträden i asylärenden och tvångsvård, bodelningsförrättare samt rättshjälpsbiträden i familjerättsliga mål.

Som privatperson kan vi hjälpa dig i familje- och migrationsrättsliga ärenden, om du har utsatts för brott eller är misstänkt i ett brottmål. Vi kan också hjälpa dig som behöver upprätta ett bodelningsavtal, gåvobrev, testamente och framtidsfullmakt.

Kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig.

Nadja Hatem

Nadja Hatem arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på den internationella familjerätten, medling och som målsägandebiträde i…

Anuta Sjunghamn

Anuta Sjunghamn arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på asylrätt, familjemedling och som målsägandebiträde i brottmål. Hon…

Evin Ghaderi

Evin Ghaderi är byråns paralegal. Hon bistår juristerna i det dagliga juridiska arbetet samtidigt som hon sköter alla administrativa åtgärder….

Rebecka Salomonsson

Rebecka Salomonsson åtar sig uppdrag inom byråns alla rättsområden men är specialiserad på brottmål, familjerätt samt tvångsvård. Innan Rebecka Salomonsson…

Victor Edling

Victor Edling arbetar med byråns alla områden men är främst inriktad på migrationsrätt. Han kommer senast från Förvaltningsrätten i Stockholm,…

Aaricia Brask

Aaricia Brask arbetar med byråns alla rättsområden. Innan Aaricia Brask började som jurist på HS Legal har hon samlat erfarenhet…