Tel: 08-410 05 220

|

E-mail: info@hslegal.se

Rättshjälp

Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för privatpersoner som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, till exempel genom försäkring med rättsskydd. I praktiken utgör rättshjälp ett ekonomiskt stöd för dig att kunna anlita ett juridiskt ombud, i de fall du själv inte har den ekonomiska möjligheten att betala för ett juridiskt ombud. Detta i syfte för att du ska ha möjlighet att få din rätt prövad med största möjliga stöd av expertis.

Observera att alla tvister inte omfattas av rättsskydd och rättshjälp. Kontakta oss på 08-410 05 220 så utreder vi dina möjligheter till ekonomiskt stöd.