våra tjänster

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge
Egenmäktighet med barn

Migrationsrätt

Asyl
Arbetstillstånd
Förvarsärenden
Anknytning

Brottmål

Privat försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Ekonomisk familjerätt

Bodelning
Äktenskapsförord
Testamente
Framtidsfullmakt

Familjemedling

Tvångsvård

LVU
LPT